شمشیربازی

تور روسیه: تشریح شرایط شمشیربازان کرونایی ایران در قرنطینه روسیه

تور روسیه: تشریح شرایط شمشیربازان کرونایی ایران در قرنطینه روسیه

به گزارش خبرنگاران، اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه که به منظور حضور در رقابت های بین المللی و برگزاری اردوی مشترک به روسیه سفر نموده بودند به علت ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می برند.

24 فروردین 1401
اپه ایست ارومیه ای راهی مسابقات انتخابی المپیک برزیل می گردد

اپه ایست ارومیه ای راهی مسابقات انتخابی المپیک برزیل می گردد

اپه ایست ارومیه ای تیم ملی شمشیربازی کشورمان امروز راهی مسابقات انتخابی المپیک در چین می گردد.

3 فروردین 1399