پینگ پنگ

کوتاهی قد و خمیدگی قامت در کمین دانش آموزان ، ثبت نام با تخفیف در مراکز ورزشی منطقه18

کوتاهی قد و خمیدگی قامت در کمین دانش آموزان ، ثبت نام با تخفیف در مراکز ورزشی منطقه18

ماجرای امروز و دیروز نیست. نزدیک به 100 سال است که درس تربیت بدنی به سیستم آموزشی اضافه شده، اما هنوز هم این درس جایگاه خود را پیدا نکرده است، در حالی که نتایج تحلیل های کارشناسان بهداشتی و ورزشی نشان می دهد که دانش آموزان بسیاری از مشکلاتی مانند کوتاهی...

16 مهر 1401
اولین ترکش های کرونا به ورزش ایران، قطر برادران عالمیان را راه نمی دهد

اولین ترکش های کرونا به ورزش ایران، قطر برادران عالمیان را راه نمی دهد

قطر اجازه حضور برادران عالمیان در تور جهانی تنیس روی میز در این کشور را نمی دهد.

13 فروردین 1399