تعبیر خواب بیضه چیست؟

به گزارش زنگ قلاب بافی، با تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)، تعبیر خواب بریدن بیضه،تعبیر خواب عظیم و کوچک شدن بیضه،تعبیر خواب تورم خایه و تعبیر خواب بخشیدن بیضه آشنا شوید

تعبیر خواب بیضه چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - سمبل ها و نمادهای اصلی در رویا چه هستند و چه معنایی دارند؟ آیا به وسیله رویا می توان مسئله ای را حل کرد؟ برای مطلعی و تفسیر هر یک از نمادهای دیده شده در خواب باید به مفهوم آن موضوع رجوع کرد. مجموعه تعبیر خواب خبرنگاران این امکان را فراهم نموده تا از تمامی فضاهای حاکم بر خوابتان مطلع شوید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا درباره بیضه ها این گونه بیان می نماید که:

این تصویر به برانگیختگی قابلیت جنس مذکر یا غرایز آن اشاره دارد. بنابراین از دست دادن آن یا کوچک بودن آن در رویا به اضطراب در این رابطه اشاره می نماید. این تصویر همچنین به مردانگی از لحاظ اعتماد به نفس مردانه، قدرت و انرژی اشاره دارد.

تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است.

 1. فرزند
 2. اهل بیت
 3. مال
 4. عزت
 5. عظیمی
 6. طلب حاجت
 7. مراد یافتن

دیدن خایه فرزند در خواب بر چهار وجه است

 1. مراد یافتن
 2. زن خواستن
 3. کنیزک
 4. فرزند آوردن

تعبیر خواب عظیم و کوچک شدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر بیند هر دو خایه او عظیم شد، دلیل که قوت و مالش زیاده گردد.
 • اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است.

تعبیر خواب بخشیدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر بیند که بیضه خود به کسی بخشید و آن کس نیز بیضه خود را به او بخشید، دلیل است که بازن یکدیگر فساد نمایند.
 • اگر بیند بیضه خود به رغبت به کسی بخشید، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود، که نسبت او از کسی دیگر بود.

تعبیر خواب ورم کردن و دراز شدن خایه مرد

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود.
 • اگر بیند که خایه اش دراز گشته بود، به طوری که بر زمین می کشید، دلیل است که مال جمع کند.

تعبیر خواب دریافت و بریدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود.
 • اگر بیند که بن خایه وی ببریدند، دلیل که قوت او بریده گردد.
 • اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.
 • اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک گردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • بیضه های زخمی: مخالفانتان را شکست خواهید داد.
 • شما بیضه ندارید: شانس و موفقیت در معاملات

تعبیر خواب دیدن بیضه دیگران

محمد بن سیرین گوید: اگر خایه مردمان در خواب دید، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش.

منبع: setare.com
انتشار: 17 بهمن 1399 بروزرسانی: 17 بهمن 1399 گردآورنده: crochetschool.ir شناسه مطلب: 834

به "تعبیر خواب بیضه چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بیضه چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید