تعاریف و اصطلاحات

بتن شفاف چیست؟

بتن شفاف چیست؟ این بتن یکی از مصالح نوین ساختمانی است که برخلاف تصوربسیاری سابقه استفاده از آن به دهه 30 میلادی برمی شود. این نوع از بتن در واقع عبور نور را برخلاف سایر انواع بتن ها ممکن می سازد. توانایی انتقال نوری این بتن برگرفته از کاربرد مواد به خصوصی...

6 تیر 1399

مرمت حمام تاریخی روستای گیور بیارجمند صورت می گیرد

ایسنا/ براساس مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان، مرمت حمام تاریخی روستای گیور بیارجمند صورت می گیرد.

2 خرداد 1399

چرا یک سوم تجارت ایران در سایه قاچاق واقع شده است؟

پرسش مطرح اینجاست که با وجود رواج برنامه های مبارزه با قاچاق در سال های گذشته و مأموریت دستگاه های تعیین برای مبارزه با قاچاق، ریشه های فرایند صعودی واردات کالاهای قاچاق و گسترده شدن هر چه بیشتر حجم اقتصاد پنهان ایران چیست و زمینه های رشد و تقویت این...

22 بهمن 1398