تصویب آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور

به گزارش زنگ قلاب بافی، ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تصویب آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور در هیات وزیران اطلاع داد.

تصویب آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان درباره تصویب آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور گفت: هیئت وزیران در جلسه 1400/12/02به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد ملی نخبگان آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی را تصویب کرد. کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه هستند.

باقری مقدم ادامه داد: بر همین اساس، بنیاد متعهد است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه. شیوه نامه شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای توانمندی های بالقوه و بالفعل را با در نظر گرفتن شایستگی های علمی پژوهشی، فناوری و افتخارات متقاضیان. شایستگی های شغلی، فرهنگی، اجتماعی و سوابق کاری با جهت گیری ایجاد تحول در دستگا ه های اجرایی تنظیم و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (116) قانون مدیریت برساند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان بعلاوه با اشاره به متقاضیان برخورداری از مزایای این آیین نامه اعلام کرد: متقاضیان می توانند در سال آخر تحصیل در دانشگاه و یا طی زمان گذراندن خدمت ضرورت سربازی درخواست خود را جهت احراز صلاحیت به بنیاد اعلام دارند.

باقری مقدم درباره نحوه ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر نیز گفت: دستگاه های اجرایی بر اساس سهمیه ای که با بنیاد به طور سالانه مشخص و توافق می نمایند، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای تابع آن، در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین نامه اقدام خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه برنامه زمان بندی جذب و سهمیه های استخدامی سالانه تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید، گفت: سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که در اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی، شرایط احراز پست های سازمانی تخصصی و اختصاصی به گونه ای اصلاح گردد که متضمن شرایط نخبگی و استعدادهای برتر برای جذب و انتصاب باشد.

وی ادامه داد: بعلاوه بنابر مفاد این آیین نامه سازمان اداری و استخدامی کشور باید هر ساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع این آیین نامه را همراه با سایر آزمون های استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی برگزار کند و متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی وگزینش را طی نمایند، دستگاه های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن برای آنها را فراهم نمایند.

باقری مقدم در ادامه اضافه کرد: درصورتی که هرکدام از دستگاه های مشمول این آیین نامه احتیاج به دریافت خدمات نخبگان و

استعدادهای برتر برگزیده داشته باشند، سازمان اداری و استخدامی کشور باید اشخاص یاد شده را در اولویت قرار دهد. بعلاوه دستگاه اجرایی می توانند در صورت احتیاج، مشمولین این آیین نامه را در قالب سمت های مدیریت حرفه ای بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی وفق بند (الف) ماده (54) قانون مدیریت منصوب نمایند.

بعلاوه به گفته قائم مقام بنیاد ملی نخبگان مطابق آیین نامه مذکور و با هدف اثرگذاری بیشتر نخبگان و استعدادهای برتر دوره های آموزشی، رشد و توانمندساری برای مشمولین طراحی و اجرا خواهد شد.

وی درباره مستعدان برتر مشمول نظام وظیفه نیز گفت: دستگاه های اجرایی موظفند در استفاده از نیروها از محل امریه سربازی، افراد نخبه و استعداد برتر را در اولویت قرار دهند. بعلاوه برگزیدگان موضوع مواد (3) و (15) این آیین نامه از محدویت های سنی مندرج در مقررات دولتی برای احراز هرکدام از پست ها و مشاغل دولتی معاف هستند(به استثنای حداقل و حداکثر سن).

باقری مقدم درباره توجه این آیین نامه به موضوع نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر نیز گفت: سازمان موظف است با همکاری بنیاد ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، شیوه نامه نگهداشت و ارتقای نیروهای استعداد برتر و نخبه دستگاه های اجرایی، شامل نحوه شناسایی، ترسیم کارراهه شغلی، مشخص شاخص های ارزیابی عملکرد نخبگانی و حفظ پویایی و چگونگی زمینه سازی برای اثرگذاری را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (116) قانون مدیریت برساند و سامانه ذی ربط را برای اجرای شیوه نامه مذکور ایجاد کند.

وی در ادامه از تشکیل کارگروه پایش و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برترخبر داد و گفت: به منظور راهبری اجرای این آیین نامه در دستگاه اجرایی، پایش عملکرد برگزیدگان و ارایه گزارش عملکرد سالیانه به سازمان و بنیاد، کارگروه پایش و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برتر، ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تشکیل می گردد.

باقری مقدم با بیان اینکه کارگروه دایمی مشترکی با حضور نمایندگان سازمان. سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد تشکیل و بر حسن انجام مواد این آیین نامه نظارت خواهند داشت، توضیح داد: این کارگروه موظف است اعتراضات برگزیدگان را نسبت به امور استخدامی آنها در دستگاه های اجرایی، سازمان و بنیاد پیگیری نموده و نتیجه آنالیز را به معترضین اعلام کند.

امتیازات و تسهیلات برگزیدگان این آیین نامه به توضیح ذیل اعلام شده است:

قرار گرفتن در دو رتبه یا سه طبقه بالاتر از رتبه و طبقه مشخص شده بر اساس ماده (65) قانون مدیریت در بدو استخدام

استفاده از سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت،

اولویت در استفاده از راتبه های آموزشی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورش در شرایط یکسان با سایر کارمندان

کاهش سوابق تجربی مورد احتیاج برای انتصاب به پست های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (53)، (54) و (57) قانون مدیریت و مقررات مربوط برای مشمولین این آیین نامه تا پنجاه درصد (50/) نسبت

به سایر کارمندان،

تغییر شرایط استخدامی از پیمانی به رسمی در صورت درخواست برگزیده شاغل در دستگاه اجرایی

برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری در چهارچوب شیوه نامه موضوع ماده (15) این آئین نامه.

اولویت در عهده گرفتن مسئولیت های تخصصی و خبرگی در دستگاه اجرایی و ارتقای شغلی نسبت به سایر مستخدمین

پرداخت حق التحقیق و حق التألیف تا سقف پنجاه درصد (50/) بیش از سایر کارکنان

الزام دستگاه های اجرایی به جابه جایی برگزیدگان به شکل انتقال بین دستگاه های اجرایی و واحدهای سازمانی در صورت موافقت دستگاه مقصد.

شایان ذکر است: افرادی که پیش از ابلاغ این آیین نامه، بر اساس تصویب نامه یادشده برگزیده شده اند در صورت عدم برگزیدگی بر طبق این آیین نامه. کماکان از امتیازات تصویب نامه سابق برخوردار هستند.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 5 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 5 اردیبهشت 1401 گردآورنده: crochetschool.ir شناسه مطلب: 1439

به "تصویب آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تصویب آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید